Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
02:34:00
-00:17:00
+01:22:00
31 10
3 / 3
+00:32:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii