Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:00:23
-00:00:49
+00:00:03
6 6
3 / 26
-00:00:49
+00:00:01
00:00:52
-00:00:19
+00:00:13
37 6
20 / 28
-00:00:15
+00:00:12
00:02:21
-00:01:08
+00:00:26
8 2
8 / 13
-00:00:59
+00:00:26
00:02:23
-00:02:01
+00:00:19
5 3
5 / 8
-00:00:29
+00:00:19
00:00:48
-00:00:24
+00:00:10
24 7
7 / 22
-00:00:13
+00:00:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii