Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:00:45
-00:01:10
+00:00:25
73 36
8 / 15
-00:01:10
+00:00:20
00:01:33
-00:01:51
+00:00:57
74 29
4 / 9
-00:00:25
+00:00:26
00:00:29
-00:02:45
+00:00:18
67 31
5 / 11
-00:02:45
+00:00:03
00:01:16
-00:00:54
+00:00:50
75 32
3 / 4
-00:00:54
+00:00:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii