Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:06:43
-00:02:43
+00:03:21
36 14
1 / 2
-00:00:18
00:32:30
-00:15:55
+00:13:15
69 18
4 / 4
+00:09:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii