Maja Szkuta

Kondycja
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:02:41
-00:02:50
+00:00:41
10 4 3
5 / 7
-00:00:24
+00:00:39
00:00:21
-00:00:25
+00:00:09
44 19 4
20 / 21
+00:00:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii