Aleksy Chojnacki

Kondycja / Kondycja
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:01:06
-00:02:18
+00:00:30
55 35 1 4
7 / 13
-00:00:13
+00:00:13
00:01:16
-00:01:38
+00:00:40
96 56 2 6
1 / 9
-00:00:37
+00:00:08
00:01:38
-00:01:17
+00:01:02
86 53 2 7
4 / 6
-00:00:35
+00:00:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii