Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:06:32
-00:02:44
1 1
1 / 8
-00:02:40
00:03:36
-00:02:31
+00:00:28
13 7
6 / 23
-00:01:50
+00:00:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii