Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:00:41
-00:02:43
+00:00:05
7 3
2 / 22
-00:00:22
+00:00:05
00:07:08
-00:02:11
+00:03:12
35 16
1 / 2
-00:02:11
00:00:24
-00:02:54
+00:00:02
7 4
3 / 24
-00:02:54
+00:00:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii