Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
12:25:04
+00:10:09
23 15
1 / 1
30:00:00
+10:13:00
17 13
1 / 1
00:25:46
+00:08:26
12 6
1 / 1
00:29:22
-00:02:38
+00:08:31
21 14
1 / 1
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii