Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:07:02
-00:02:17
+00:03:06
33 14
1 / 2
-00:00:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii