Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:04:08
-00:01:21
+00:01:28
33 15
1 / 1
00:00:13
-00:03:01
+00:00:02
7 4
7 / 25
-00:00:08
+00:00:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii