Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:03:23
-00:04:52
+00:00:29
5 2 1
1 / 4
-00:01:40
00:06:04
-00:01:59
+00:01:02
7 1 1
3 / 6
-00:01:59
+00:00:34
00:03:52
-00:08:42
+00:00:57
8 3 1
2 / 6
-00:08:42
+00:00:29
00:05:51
-00:01:53
+00:00:18
1 47 1
2 / 11
-00:01:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii