Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:01:16
-00:01:38
+00:00:40
95 40
16 / 21
-00:00:03
+00:00:31
00:02:03
-00:05:13
+00:01:35
19 6
12 / 16
-00:04:24
+00:01:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii