Patryk Bojańczyk

Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe KONDYCJA
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
00:24:44
-00:25:40
+00:05:06
32 29
M2 : 10
1
1 / 4
-00:11:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii