Krzysztof Wilkowski

Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe KONDYCJA
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
00:10:02
+00:02:04
16 101 2
8 / 9
+00:02:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii