Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
02:07:00
-00:44:00
+00:55:00
25 6
4 / 5
-00:04:00
+00:29:00
00:00:58
-00:02:26
+00:00:22
44 16
11 / 13
-00:00:14
+00:00:19
00:03:48
-00:00:36
+00:01:44
16 9
3 / 3
+00:01:15
00:01:09
-00:01:45
+00:00:33
87 36
9 / 16
-00:00:17
+00:00:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii