Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:01:02
-00:01:52
+00:00:26
78 46
14 / 21
-00:00:17
+00:00:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii