Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:03:57
-00:00:42
+00:00:10
2 2
1 / 2
-00:00:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii