Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:57:00
-00:54:00
+00:45:00
23 5
3 / 5
-00:14:00
+00:19:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii