Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:01:57
-00:01:11
+00:00:40
61 29
18 / 21
-00:00:12
+00:00:40
00:00:16
-00:02:58
+00:00:05
25 12
19 / 25
-00:00:05
+00:00:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii