Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:36:40
-00:10:42
+00:01:42
5 2
1 / 2
-00:04:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii