Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:06:57
-00:00:19
+00:06:29
17 11
3 / 11
+00:06:26
00:01:13
-00:01:42
+00:00:37
78 48
4 / 9
-00:00:34
+00:00:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii