Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
12:20:21
-00:04:43
+00:05:26
17 9
2 / 3
-00:00:34
+00:04:50
00:23:52
-00:05:58
+00:05:41
13 5
1 / 2
-00:04:10
07:27:00
-08:00:00
+03:42:00
37 21
2 / 2
+01:53:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii