Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:06:58
-00:07:00
+00:02:28
86 72
MSr : 10
4 / 7
-00:04:49
+00:01:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii