Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:04:30
-00:03:05
+00:01:19
29 17
13 / 15
-00:00:14
+00:01:10
00:04:23
-00:00:53
+00:01:12
48 22
14 / 14
+00:01:12
00:03:57
-00:01:09
+00:01:25
38 19
13 / 15
-00:01:09
+00:01:19
07:40:00
-07:47:00
+03:55:00
40 22
2 / 2
+02:55:00
00:00:23
-00:00:49
+00:00:03
8 8
3 / 14
-00:00:11
+00:00:03
00:00:59
-00:00:12
+00:00:20
51 14
14 / 16
-00:00:12
+00:00:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii