Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
12:22:01
-00:03:03
+00:07:06
20 12
1 / 2
-00:01:44
00:21:11
-00:01:26
+00:05:33
14 8
1 / 1
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii