Marta SZCZEPAŃSKA

Kondycja / Kondycja
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
07:08:00
-08:19:00
+03:23:00
35 19 2 17
5 / 5
+02:28:00
00:05:32
-00:02:43
+00:02:38
64 28 2 15
10 / 10
+00:01:21
00:01:01
-00:00:10
+00:00:22
53 16 1 7
26 / 28
-00:00:06
+00:00:21
00:02:48
-00:00:41
+00:00:53
21 6 1 5
12 / 13
-00:00:32
+00:00:53
00:02:52
-00:01:32
+00:00:48
14 7 1 4
8 / 8
+00:00:48
00:01:01
-00:00:11
+00:00:23
50 17 1 7
19 / 22
+00:00:17
00:00:54
-00:02:00
+00:00:18
55 23 1 4
25 / 36
-00:00:27
+00:00:18
00:00:52
-00:02:03
+00:00:16
42 17 1 5
18 / 22
-00:00:14
+00:00:15
00:00:19
-00:00:27
+00:00:07
36 14 1 1
18 / 21
-00:00:02
+00:00:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii