Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:00:49
-00:02:05
+00:00:13
38 23
2 / 21
-00:00:40
+00:00:04
00:06:20
-00:00:56
+00:05:52
5 9
3 / 20
+00:05:51
00:00:57
-00:01:58
+00:00:21
54 32
3 / 14
-00:00:51
+00:00:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii