Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:03:51
-00:08:43
+00:00:56
7 2
3 / 3
+00:00:56
00:08:46
-00:01:16
+00:00:48
15 90
3 / 3
+00:00:46
00:31:16
-00:05:38
+00:15:13
197 64
K12 : 5
4 / 4
+00:11:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii