Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:01:07
-00:01:55
+00:00:43
70 42
23 / 25
-00:01:55
+00:00:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii