Witold Zasina

Rubezahl Team
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:00:28
-00:01:42
+00:00:02
9 7 1
8 / 20
-00:00:14
+00:00:02
00:00:24
-00:02:54
+00:00:02
6 3 1
4 / 21
-00:00:26
+00:00:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii