Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:01:11
-00:01:43
+00:00:35
88 37
10 / 16
-00:00:15
+00:00:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii