Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:08:18
-00:05:40
+00:03:48
135 40
KSen : 17
3 / 6
-00:01:34
+00:02:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii