Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:01:04
-00:01:50
+00:00:28
79 33
13 / 21
-00:00:25
+00:00:19
00:06:53
-00:05:41
+00:03:58
93 49
2 / 2
+00:00:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii