Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
06:36:00
-08:51:00
+02:51:00
32 16 15
6 / 7
-08:51:00
+01:59:00
00:07:52
-00:01:27
+00:03:56
46 24 7
6 / 7
-00:01:06
+00:02:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii