Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:06:57
-00:02:22
+00:03:01
30 17
1 / 3
-00:01:39
00:02:26
-00:03:05
+00:00:26
7 6
3 / 7
-00:00:39
+00:00:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii