Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:02:37
-00:02:54
+00:00:37
9 3
4 / 7
-00:00:28
+00:00:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii