Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:01:01
-00:01:53
+00:00:25
73 42
1 / 11
-00:00:59
00:06:18
-00:00:58
+00:05:50
8 8
1 / 6
+00:05:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii