Anna KORYCKA

Milanówek
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:02:23
-00:03:04
+00:01:44
2 20 1
3 / 20
-00:02:59
+00:01:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii