Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:00:37
-00:01:33
+00:00:11
40 17
18 / 20
-00:00:05
+00:00:11
00:05:51
-00:01:25
+00:05:23
12 4
10 / 16
-00:00:36
+00:05:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii