Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:05:09
-00:03:06
+00:02:15
52 22
2 / 3
-00:00:28
+00:01:05
00:05:00
-00:07:34
+00:02:05
50 22
1 / 4
-00:05:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii