Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:00:52
-00:02:02
+00:00:16
49 20 2
23 / 36
-00:00:29
+00:00:16
00:04:40
-00:00:47
+00:04:01
24 21 6
14 / 21
-00:00:47
+00:04:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii