Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:01:01
-00:01:53
+00:00:25
74 43
11 / 21
-00:00:28
+00:00:16
00:02:15
-00:05:01
+00:01:47
13 13
9 / 20
-00:04:05
+00:01:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii