Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:01:05
-00:01:49
+00:00:29
81 34
8 / 16
-00:00:21
+00:00:12
00:00:31
-00:06:45
+00:00:03
17 6
2 / 11
-00:06:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii