Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:06:57
-00:01:06
+00:01:55
9 8
4 / 6
-00:01:06
+00:01:27
00:07:01
-00:00:43
+00:01:28
7 74
5 / 11
-00:00:43
+00:01:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii