Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:05:02
-00:00:25
+00:04:23
11 22
12 / 20
-00:00:20
+00:04:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii