Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:00:48
-00:02:06
+00:00:12
28 13
18 / 36
-00:00:33
+00:00:12
00:00:42
-00:04:45
+00:00:03
28 23
18 / 21
-00:04:45
+00:00:03
00:02:41
-00:02:50
+00:00:41
10 4
5 / 7
-00:00:24
+00:00:39
00:00:21
-00:00:25
+00:00:09
44 19
20 / 21
+00:00:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii