Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:01:23
-00:01:31
+00:00:47
105 44
2 / 11
-00:00:37
+00:00:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii