Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:00:51
-00:02:03
+00:00:15
43 16
22 / 36
-00:00:30
+00:00:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii