Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:01:18
-00:01:36
+00:00:42
98 42
17 / 21
-00:00:01
+00:00:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii